Oqapi verhoogt de productiviteit van front-offices, door formulieren te vervangen door apps. Deze apps kunnen worden ontwikkeld voor IOS, Android en ook voor Windows tablets.